Stručni stožer

Stručni stožer

                                                                       Matjaž Kek

                                                                                       Trener
                                                                                 MATJAŽ KEK

         Majtaž Florjančič                     Vjekolsav Miletić                  Radoslav Ljepojević

              Pomoćni trener                                   Pomoćni trener                              Team manager 

           MATJAŽ FLORJANČIČ                     VJEKOSLAV MILETIĆ              RADOSLAV LJEPOJEVIĆ


       Siniša Ćaleta                    Ugo Maranza                    Ranko Buketa

             Trener golmana                              Kondicioni trener                                        Scaut

              SINIŠA ĆALETA                                UGO MARANZA                               RANKO BUKETA


                                                                     Rustem Gashi

                                                                                 Ekonom

                                                                           RUSTEM GASHI


Medicinski tim


                                                                    Voditelj liječničke službe                                                              

                                                                       NATAŠA BAKARČIĆ   

                                                                


    dangubic.png                       pavacic.png                       ilic.png

                Doktor                                             Fizioterapeut                                           Fizioterapeut

     BOBAN DANGUBIĆ                                IGOR PAVAČIĆ                                             ALEN ILIĆ